تبلیغات
مهندسی مکانیک - جوشکاری با لیزر ( قسمت اول )

جوشکاری با لیزر ( قسمت اول )

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:جمعه 19 شهریور 1389-10:00 ق.ظ

جوشکاری با لیزر

چکیده»

 درسالهای اخیر جوشکاری بوسیله پرتو لیزر یا جوشکاری بوسیله لیزرهای دوتایی به یک تکنیک متداول تبدیل گردیده است. مطالعات گذشته نشان می دهد استفاده از پرتوی لیزر دوتایی می تواند اصابت بر آمدگی هات را در سرعت بالا اتفاق نی افتد به تاخیر انداخته و باعث کم شدن سرعت سود کردن می شود. در طول این مطالعات یک آزمایش با جزئیات کامل برای نشان دادن مزایای لیزرهای دوتایی و درک بهتر مکانیزم برای بهبود کیفیت انجام پذیرفت. در این آزمایش از یک لیزر    کیلو وات که به دو انشعاب تقسیم شده بود بطوریکه تین دو پرتو در پشت سر هم قرار داشتند. برا ی جوشکاری استفاده شده آزمایش نشان داد که لیزرهای دو تایی بصورت فاحشی کیفیت را بهبود می بخشند. برای فولاد ها ، کیفیت سطحی با کاهش عیوبی از قبیل ، فوران حوضچه ، ترکهای داخلی و بالا رفتن چقرمگی ، کاهش ترک مزکزی بالا رفته و در آلمینیوم نیز این بهبود شامل ایجاد سطحی صاف وکاهش عیوبی از قبیل آخال ها ، شوراخهای سطحی و ترکهای زیرین می باشد. یک دوربین تحقیقاتی سرعت بالا در بالای قطعه کار که ارتفاع و اندازه توده  بخاری نشان می داد، علوم ساخت که در میانگین نوسانات فرکانس مسبت به لیزرهای تک پرتو تغییرات فاحشی انجام گرفته است. این اغییرات برای فولاد 2/1 کیلو هرتز بوده است. همانگونه که نوسانات وابسته به ناپایدار بودن سوداخ کلید است ناپایدار بودن تودة بخار نیز باعث ناپایدار بودن فرآیند جوش می شود وبه جوشی فقیر منجر می شود. در جوشکاری با دو لیزر توده بخار فقط نوسانی در فرکانس مشخص پیدا کرده اما اندازه توده بخار تغییرات کمی در حین جوشکاری دارد. فرآیند پایدار شده و به بهبود کیفیت در جوشکاری با لیزر کمک می کند.

مقدمه:

جوشکاری با لیزر
لیزر یك نام اختصاری به معنی تقویت نور با انتشار برانگیخته تابش است . فرآیند به برخورد یك اشعه نور تكرنگ همفاز جهت دار و شدید به قطعه كاری كه ماده به وسیله تبخیر از آن خارج میشود بستگی دارد .
جوشكاری و برشكاری با استفاده از اشعه لیزر از روشهای نوین جوشكاری بوده كه در دههای اخیر مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر كیفیت ، سرعت و قابلیت كنترل آن به طور وسیعی در صنعت از آن استفاده می شود .به وسیله متمركز كردن اشعه لیزر روی فلز یك حوضچه مذاب تشكیل شده و عملیات جوشكاری انجام می شود .

جوشکاری با لیزر بطور گسترده ای در صنایع اتومبیل سازی فضایی ، الکترونیک و صنایع سنگین برای اتصال فلزات مختلف بکار گرفته می شود. در صنایع اتومبیل سازی لیزرهای قدرت بالا جهت جوشکاری قسمت های زیادی از قبیل بدنه ، اگزوز و ... استفاده می شود گزارش شده در حدود 70 میلیون درز جوش در سال 2000 بطور کلی در سال 2000 بطور مناسب جوشکاری شده که این آمار در سال 2001 به 95 میلیون می رسد.

بطور کلی با مسائلی چون  آخال، سوراخهای سطحی لایة بی شکل با ترکهای زیرین و ترک انجمادی که در اثر جوش با لیزر پدید می آید اغلب مواجه هستیم. صنایعی که از لیزر استفاده می کنند همیشه به دنبال روش های اقتصادی برای بهبود کیفیت جوش و کاستن از سختی در آماده سازی قطعات بوده اند یک تکنیک جوش که با ترکیب دو لیزر قوی که به "جوشکاری با دو پرتو" معروف است. در سالهای اخیر مورد تحقیق قرار گرفته استو آزمایشات ابتدایی نشان داد که پرتوی دوتایی دارای چندین مزیت نسبت به حالت تک پرتو میباشد. در مورد آزمایشات جوش با پرتو الکترول "EB" که بوسیله شخصی بنام arataetal انجام شد که در آن نیز از دو پرتو الکترون برای جوشکاری استفاده می شد ، ثابت شد که اگر یک پرتو دنبال پرتو اول وارد حوضچه مذاب شود می تواند سرعت جوشکاری را تا 50% افزایش دهد دذر فرآیند پرتوهای دوتایی ، می تواند دو پرتو در دو طرف قطعه قرار گیرد یا اینکه تست سر هم باشد.

شخصی به نام (منراد با ناس) از یک آیینه خم پذیر جهت منشعب کردن یک پرتو لیزر به دو پرتو استفاده کرد که جهت افزایش بیشتر تلرانس تنظیم از حالت دو طرفه استفاده کرده نتایج یم آزمایش نشان دار جهت جوشکاری در زها با fit upتارانس ها عبور پیدا کرده استفاده از حالت دو طرفه مناسب تر است. برای یک لیزر تک پرتو محاسبات ساده نشان می دهد که فاصله بین دو صفحه جهت جوشکاری برای صفحات نزدیک به هم برابر 10 در صد ضمانت ورق و برای جوش قطعاتی که خم خورده باشند به 25% می رسد استفاده از پرتو لیزر دو طرفه در بهبود fitup تلرانس جوش در درزها مناسب است.

بر طبق گزازشات پرتوهای لیزر دوتایی که پشت سر هم قرار گرفته اند نسبت به لیزرهای تک پرتو دارای مزایای بیشتری از قبیل کیفیت می باشد. مطالعات جاری بر روی حالت قرار گیری پشت سر هم استوار است.

دراین متن بجز مکانهایی که مشخص شده است منظور از پرتو دوتایی دو پرتو پشت سر هم است.

یکی از مزایای جوشکاری با دو پرتو شامل کاهش سرعت سرد شدن در بیش از فولادهای پر کن می باشد گفته شده است که زمان سرد کردن بین 800 تا 500 درجه می تواند از 8/3 به بیش از هفت افزایش یابد که این کار با افزایش فاصله بین دو پرتو (فاصله ورودی)که شامل دو پرتو 5 کیلو وات  بوده انجام گردیده یک آزمایش بر روی 4140 AISI که بوسیله (lix &kannaty) انجام گردیده یک لیزر بر روی سطح متمرکز شده و عمل جوشکاری را انجام می دهد و دیگری بصورت یک باند در فاصله 10 میلیمتری از اولی حرکت می کندکه نسبت به حالت تک پرتویی باعث سرعت سرد شدن کمتری شده در نتیجه کاهش سختی و تشکیل درصد حجمی کمتری مارتنزیت را منجر می شود . نتایج مشابهی نیز برای صفحات فولادی پر کربن که با لیزر YAG پالسی دو پرتوی جوش داده شده اند بدست آمده است . روش های مختلف مدل سازی ریاضی سرعت سرد شدن در پرتو های لیزری دو تاپی بوسیله کاناتی ایجاد شده است .

این آنالیز تئوری نشان می دهد سرعت سرد شدن در مرکز جوش از 1004  برای یک لیزر تک پرتو به  570 برای حالت دو پرتو که به فاصله 10 میلیمتر از یکدیگر و قدرت 8/1 کیلووات دارد می رسد . همچنین گزارش شده است لیزرهای دو تایی باعث کم شدن   ها و همچنین جلوگیری از ترک خوردگی  جوشکاری در آلیاژهای آلومینیوم می شوند. هنگامی که قسمت عمدۀ لیزر اول بر روی سطح متمرکز شده و لیزر دوم بصورت غیر متمرکز در فاصله 2 میلیمتری بالای قطعه کار قرار دارد مقدار آخال می تواند بصورت زیادی کاهش یابد.

در این آزمایش دو لیزر Co2 با قدرت 5 کیلو وات و با زاویه 30 درجه نسبت به هم و فاصلۀ 3 میلیمتر نسبت به یکدیگر با هم ترکیب شده است. استفاده از لیزرهای YAG، قدرت 200 وات با خروجی ممتد و قدرت 410 وات با خروجی متفاوت می توانند از ریز ترکهایی که در صفحات آلومینیومی A5052 با ضخامت 1 میلیمتر در حین جوشکاری پدید می آید جلوگیری کند. در یک آزمایش مشابه با استفاده از دو لیزر متناوب YAG ، نشان می دهد آخال ها و ترک ها در هنگام جوشکاری ورق آلومینیوم A5005  به قطر 0/8 میلیمتر کاهش یافته است. در این آزمایش، عمده میزان پرتوی لیزری بر روی سطح قطعه کار  متمرکز شده بود بطوریکه دارای زاویه چرخش 10 درجه می باشد و اشعه پشتی با زاویه 45 بسمت پایین متمرکز شده است. در این صورت یک جوشکاری بدون آخال و تر ک خواهیم داشت که با شرایطی چون فاصلۀ 4/0 ~ 2/0 میلیمتر یک لیزر پالسی با فرکانس 10 هرتز که طول هر پالس 3 میکرو ثانیه بوده همچنین دارای سرعت 140 میلیمتر در دقیقه و 18 ژول انرژی برای لیزر اول و 9 ژول انرژی برای لیزر دوم می باشد. به محض اینکه فاصله بین دو لیزر به بیش از 6/0 میلیمتر افزایش یافت. تاثیر بیشتر در کاهش آخال و ترک در آزمایشات از بین رفت.

تغییرات در عنق جوشکاری در لیزرهای دو پرتویی نیز مورد تحقیق قرار گرفت یک آزمایش که تاثیر فاصله بین ورودی لیزرها و نسبت قدرت این دو پرتو را بر عنق و عرض جوش نشان می داد توسط شخصی بنام Glumann انجام گرفت. در این آزمایش زاویه بین دو نوع لیزر او نوع CO2 ، 30 درجه و قدرت های لیزرهای ترکیب شده به قرار (3500و 400) و (1700و3500) و (900و3500) وات بوده است. نتایج آژمایش نشان داد عمق و پهنای جوش در فواصل تو 10 و 20 میلیمتر دارای تغیبرات بسیار کمی بود. آزمایشات مجدد نشان داد که عمق ایجاد شده بوسیله یک لیزر تک پرتو  و لیزر دو پرتوی اگر لیزر دوتایی بر روی یک حوضچه متمرکز بود عموماً با هم یکسان بودند در آزمایشات دیگر که از یک لیزر پالسی را کیلو واتی و یک لیزر 2 کیلو وات ممتد استفاده شده بود اشعه های لیزر بر روی یک حوضچه مشابه که از فولاد زنگ نزن 304 تشکیل شده بود نشان داد عمق جوش بین 7 به 5 میلیمتر با تغییر زاویه بین آنها در حال تغییر است دلیل این امر بعلت اینکه نتایج ذکرشده اولیه در شرایط آزمایشگاهی متفاوتی انجام گردیده بود پایان داده به بحث و بحث شماسی جوش و ارتباط آن با لیزرهای دو پرتویی آسان نیست.

در اغلب آزمایشات عبارت (پرتوی دوتایی) به معنی دو لیزر که برای  جوشکاری استفاده می شود می باشد. با یان وجود لیزرهای مورد استفاده در این آزمایشات در یک لیزر کم قدرت متناوب یا ممتد YAG به یک لیزر پرقدرت ممتد CO2 تبدیل گردید همچنین نحوه نصب دو پرتوی لیزر دارای تفاوت هایی از قبیل فاصله بین دو پرتو و زاویه بین دو پرتو و زاویه بین دو پرتو و مکان تمرکز و همچنین نسبت های قدرت این دو لیزر می باشد. تقسیم لیزرهای دو تایی می توانند از طریق ادغام دو لیزر که با هم دارای زاویه هستند و یا از طریق منشعب کردن یک پرتو به دو پرتوی موازی که بوسیله یک منشعب کنندۀ نوری انجام گیرد ساخته شود. بیشترین مقدار لیزرهای دوتایی از ترکیب دو لیزر YAG ساخته شده و علت آن تغییرات آسان در آن با استفاده از فیبر نوری می باشد. این کار برای لیزرهای CO2 نیز با استفاده از سیستم های نوری مخصوص بشکل دیوار امکان پذیر است پرتوهای دو تایی ترکیب شده دارای تغییر پذیری بیشتری در مورد فاصله بین دو پرتو و نسبت قدرت این دو پرتو می باشد. بنابراین لیزرهای منتخب شده اغلب موازی بوده و دارای پیلاریزاسیون مشابه یکدیگر است. بر اساس نوع ترتیب قرار گیری لیزرهای دو پرتویی، این لیزرها عموماً به دو نوع تبدیل می شوند که شامل زاویه دار  و موازی می باشد . بیشترین نوع لیزر مورد استفاده از نوع زاویه دار گزارش شده که می توان با آنها به فاصله دو پرتویی بسیار کمی دست یافت. در نوع موازی فواصل عموماً زیاد است و از آنها برای کاهش سرعت سرد شدن استفاده می کنند در سیستم های مشابه با فاصله زیاد دو لیزر YAG می توانند به راحتی با یک فیکسچر عادی بکار رگفته شود و یا اینکه از یک منشعب کننده و یک لیزر CO2 که زیر 2 کیلو وات قدرت دارد استفاده کرد. اعتقاد بر این است مکانیزم های جوشکاری و تاثیر شدید آن در جوش لیزری می تواند با کمی تفاوت بین حالت موازی و زاویه دار در فرآیندهای  دو پرتویی ایجاد شود همچنین با تغییر فاصله بین دو پرتو نیز در حالات موازی و زاویه دار  این تغییر مکانیزم ایجاد می شود.عموما سه حالت در مکانیزم جوش موازی بر اساس فاصله بوجود می آید. اولین حالت هنگامی است که فاصلۀ بین دو پرتو زیاد بوده و یک پرتو یک سوراخ ایجاد کرده و نقش دیگری بعنوان یک منبع حرارتی جهت عملیات حرارتی می باشد. دومین حالت دو پرتو لیزر دو سوراخ کلید را دارید حوضچه ایجاد کرده و قسمت عمده خصوصیات روند تغییر می کند حالت سوم از پرتوهای موازی فاصلۀ بین دو پرتو کم بوده و در پرتو یک سوراخ  کلید مشترک ایجاد می کنند. در حالت زاویه دار نیز مکانیزم بر حسب فاصلۀ بین دو پرتو متفاوت بوده ومشابه حالت موازی است.

وقتی فاصله بین دو پرتو در حالت موازی زیاد است (نوع اول) عمده انرژی در پرتو اول است و نقش جوشکاری را ایفا کرده تا یک سوراخ کلید ایجاد نماید و لیزر و عموما غیر متمرکز بوده یا اینکه قدرت کمتری داشته و برای انجام عملیات در جوشکاری لیزر استفاده می شود. در این مورد سرعت سرد شدن کاهش یافته و برای بعضی مواد از قبیل فولادهای پرکربن که حساس به ترک هستند مناسب می باشد بعلاوه مقدار ساختار نسبتی (BOinitic) در فلز جوش و منطقه اطراف جوش افزایش یافته است و همانطور که انتظار می رفت مقدار چقرمگی افزایش می یابد. این مزیت با تعدادی آزمایش بدیت امده و به نحوی بوسیله روشهای مدل سازی ریاضی تحلیل می گردد هنگامیکه فاصله بین دو پرتو مقدار معینی کاهش یابد مکانیزم جوش به حالت دوم تبدیل شده و هر دو لیزر در یک حوضچه اثر کرده اما دو پرتو لیزر دو سوراخ کلید جداگانه می سازند. در ابتدا جوشکاری با پرتوی الکترونی بحث تاثیر فاصلۀبین پرتوها برتوده جریان مذاب  در حوزچه جوش و شکل برآمدگی و ترک های زیرین مطرح شد. فاصله های مورد آزمایش 4 و 7 . 16 میلیمتر بودند در حالت 7 میلیمتر حالت خهای بی شکل و  برآمده ای وجود  نداشت زیرا تاثیرات مستقیم بر جریان حرکت مذاب و اصل حوضچه ذوب داشت.

برآمدگی و عیوب سطحی مشابهی در حالات 4و 16 میلیمتر بوجود آمد در این آزمایشات دو سوراخ کلید جداگانه با دو پرتوی الکترونی مشابه بوجود آمد که در یک حوضچه قرار داشتند وقتی فاصله جزئی بود. مکانیزم به حالت سوم سوق پیدا می کرد. این در حالتی بود که اگر دو اشعه لیزر به هم زیاد نزیدک بودند یک سطوح کلید ایجاد می کردند. تعداد محدودی از این آزمایشات در حالت موازی یا فاصله کم گزارش شده است.

در حالت پرتوهای زاویه یافته مکانیزم عمل مقداری با حالت موازی متفاوت است در حالت زاویه یافته یک سوراخ کلید قیفی شکل در شرایطی که در یک لیزر CO2  با زاویه 30 قرار گرفته و فاصله بین دو پرتو 1002 میلیمتر است ایجاد شده سوراخ کلید در حالت زاویه دار بزرگتر بوده بنابراین امکان متلاشی شدن آسان نمی باشد بنابراین حالت زاویه دار پایداری سوراخ کلید را بالا برده و کیفیت جوش افزایش می دهد در این نوع از پرتوهای دو تایی لیزر CO2  از  یک سیستم نوری مخصوص برای ترکیب دو پرتوی پر قدرت CO2  استفاده می شود.

اگر چه بر روی  فرآیند جوشکاری با لیزرهای دوتایی تحقیقات زیادی شده است بسیاری از   از قبیل مکانیزم هوش و تاثیر ان بود ریخت شناسی معلوم شده است اما هنوز درک ما از آن ناکافیست.

برای درک بهتر فرآیند و بهرۀ بهتر از تکنیک های پایدار در صنعت یک مطالعه جامع درباره جوشکاری با دو لیزر در طول تحقیقات انجام شد. یک لیزر CO2 قدرت بالا به دو لیزر با قدرت برابر بوسیله آینه گوه ای تقسیم شده اند و این در حالی است که هنگامی که بر روی جسمی متمرکز می شوند اغلب با هم موازی هستند. پرتوهای دوتایی لیزر CO2  برای جوشکاری ورق های فولاد و آلومینیوم و لیزرهای تک پرتویی مرسوم بعنوان یک پی استفاده می شود.

ساختار جوش از قبیل کیفیت چگونه شد، حساسیت به ترک، سختی جوشکاری و عیوب مورد تحلیل قرار گرفت و نیز رفتار پویای توده بخار یا ییک دوربین سرعت بالا مورد ت تحقیق قرار گرفت.

در این مطالعات یک لیزر CO2  (kw 6) مواز ی با فاصله کم میان پرتوها مورد استفاده قرا رگرفت یک آئینه گوه ای در جلوی آینه متمرکز کننده بجای آینه تخت که باعث منشعب شدن اشعه به دو قسمت می شد، قرار گرفت. چگالی انرژی جذب شده مربوط به انشعابات بوسیله یک ثبت  کنندۀ کیفیت بالا ضبط گردید می توان از این آزمایشات نتایجی چون ابعاد اشعه لیزر، فاصله دو پرتو ، چگالی انرژی را بدست آورد و قطر لیزرهای دو پرتویی و فاصله بین آنها به ترتیب 4/0 و 2/1 میلیمتر  بدیت آمد و دارای فاصله کانون 200  است فاصله بین دو پرتو در حالات گوه ای  و کانونی مقادیر عینی است در طول مطالعات یک فاصله ثابت بین دو پرتو برای تحقیقات مد نظر بوده این نحوه نصب باید یک سوراخ کلید مشترک ایجاد کند که  اکثر شرایط مانند مکانیزم سوم می باشد. لیزرهای kw6 و CO2  یک پرتویی استفاده مناسبی در جوشکاری دارند.

مطالعات جوشکاری شامل جوشکاری روی سطح و جوشکاری اتصالی برای صفحات آلومینیوم و مواد بوده سات در حالت جوشکاری روی سطح از ورق آلویمنیوم 5052 با قطر 5 میلیمتر و ورق فولادی AlSI1045 با قطر 6/25 میلیمتر استفاده گردید قدرت لیزر در 6 کیلو وات ثابت نگه داشته شده و سرعت حرمت اشعه بین  7/62 تا 0.625 متر بر دقیقه تغییر می کرد . اشعه لیزر بر روی سسطوح بوسیله یم آیینه شلجمی 200 میلیمتری متمرکز شده و گاز هلیوم نیز به عنوان گاز محافظ در منطقه جوش با سرعت 20 لیتر در دقیقه منتقل می شد.

در نفوذ کامل جوشکاری اتصالی ورق 9045 فولادی با ضخامت 25/6 میلیمتر و ورق آلومینیوم 5083 با ضخامت 3 میلیمتر استفاده گردیده این ورق ها قیچی شده و هیچ گون هعملیات ماشین کاری بر روی لبه های آن انجام نشده است، قدرت لیزر و سرعت حرکت آن برای ورق قولادی به ترتیب 6 کیلو وات و 25/1 متر بر دقیقه بود و برای صفحات آلومینیومی قدرت 3 کیلو وات در حالت تک اشعه و در حالت دو اشعه 5/4 کیلو وات و در سرعت حرکت 81/3 متر بر دقیقه ثابت نگه داشته شد گاز محافظ نیز برا ی جوشکاری آلومینیوم گاز هلیوم بود. فرآیند جوشکاری که بر روی آلومینیوم انجام شده بوسیله تک اشعه و دو اشعه CO2  جوشکاری شده بود بوسیله چشم بازرسی شده و همچنین جهت تشخیص ترک ها و آخال ها از رادیو گرافی اشعه x استفاده شد. سختی در نقاط تحت تاثیر جوش و همچنین فلز باید مورد تحقیق قرار گرفت.

برای درک بهتر اثر متقابل مکانیزم لیزر و فلز در لیزرهای دو پرتویی یک دوربین سرعت بالا برای ثبت رفتارهای پویای توده بخار در بالای قطعه کار که بروش لایه گذاری روی سطح جوشکاری شده نصب گردید این قطعه  کار ورق فولادی 0.045 با ضخامت 6.35 میلیمتربود.

دوربین نصب شده یک دوربین تحلیل گر حرکت سرعت بالا مدل 4540 ساخت شرکت Kodak که قابلیت ثبت 9000 فریم بر ثانیه را داشت بود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر