تبلیغات
مهندسی مکانیک

قید وبند (جیگ و فیکسچر) - مقدمه

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:پنجشنبه 18 مهر 1392-07:31 ب.ظ

تعریف قید وبند (جیگ و فیکسچر)

معمولا ابزارها یاگیره هایی كه جهت نگهداری قطعه وهدایت ابزار روی ماشینهای مته مورداستفاده قرارمی گیرد قیدگویند و ابزارهایی كه جهت بستن قطعه كار روی ماشینهای تراش،فرز،صفحه تراش، سنگ و…بكاربرده می شوند به عنوان بند و یا بست نامگذاری شده اند.

قید وبند ابزارهایی هستند كه جهت استقرارونگهداری قطعه كارهنگام تولید یاماشین كاری بكاربرده می شود. روی میز ماشینهای افزازمانند ماشینهای(مته،تراش،فرز،سنگ،صفحه تراش) نصب می شوند وهمچنین جهت اندازه گیری قطعات و نظایرآن مورد استفاده قرارمیگیرند.معمولا قیدوبستها به سه دسته تقسیم میشوند:

۱- قیدوبستهای فراگیركه در ماشین كاری قطعات درابعادمختلف مورداستفاده قرارمی گیرندمانند(گیره های ماشین، سه نظامهای تراش و…)

۲- قیدوبندهای چندمنظوره كه قابلیت تنظیم دوباره جهت ماشینكاری قطعات مختلف را دارا می باشد كه این نوع قیدوبندها خود به دوگروه تقسیم میشوند:

الف) قیدوبستهای چندمنظوره نوع اول كه به طوركامل طراحی وساخته شده اندوازقطعات مختلف باشكل های مختلف تشكیل شده است این قطعات دركنارهم یاروی هم سوار شده وباهرترتیب چیدن قطعه خاصی رامی توان گیره بندی نمود.

ب) قیدوبستهای چندمنظوره نیمه طراحی شده(قابل تنظیم دوباره)كه بااستفاده ازقطعات تنظیمی استانداردطراحی وساخته می شود. معمولا قسمتهای اصلی این نوع قیدوبستها(مانندبدنه به همراه مكانیزمهای اهرمی یابادامكی و…) به صورت آماده ازبازارخریداری گردیده که بستگی به شكل هندسی قطعه كار و اندازه آن دارد.

3- قیدوبستهای مخصوص كه برای ماشین كاری قطعه خاص بسته به نوع ماشین تیراژ قطعه بصورت دستی یاخودكارطراحی وساخته می شود. استفاده ازقیدوبستهای فراگیریاچندمنظوره بیشتردرقطعات تكی وتولیدكوچك مورداستفاده قرارمی گیردودرتولیدانبوه بیشترازقیدوبستهای مخصوص استفاده میشود.

ساختمان همه قیدوبندهاازقسمتهای زیرتشكیل می شوند:

الف)بدنه واسكلت آن ب)اجزای موقعیت دهنده

پ)اجزای گیره بندی ت)اجزای راهنمای ابزار(درقیدها) ث)اجزای اعمال نیروساخت

قیدوبندازنظركاربرد بستگی به نوع فرایند تولید دارد و هزینه و زمان ساخت آن در صنعت مهم است وباید طوری مكانیزم قیدوبندطراحی شود كه هزینه كمتری برای آن صنعت دربرگیرد. هزینه ساخت قیدوبند دردرجه اول بستگی به قطعه كاریا فرآیندتولید ودقت آن وكیفیت آن وابستگی به طراحی وساخت آن دارد. یكی ازمزایای مهم ساخت وقیدوبند درتولید تیرازبالا می باشد که در حین تولید با بکارگیری آن دقت در كاروسرعت دركاربالا می رود.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماشین کاری جریان ساینده ( پایانی )

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-12:16 ب.ظ


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماشین کاری جریان ساینده

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:59 ق.ظ

(AFM )


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جوشکاری با لیزر ( قسمت سوم و پایانی )

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:جمعه 19 شهریور 1389-11:00 ق.ظ

جوشکاری با لیزر  ( قسمت سوم و پایانی )
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جوشکاری با لیزر (قسمت دوم)

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:جمعه 19 شهریور 1389-11:00 ق.ظ

جوشکاری با لیزر (قسمت دوم )


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جوشکاری با لیزر ( قسمت اول )

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:جمعه 19 شهریور 1389-11:00 ق.ظ

جوشکاری با لیزر

چکیده»

 درسالهای اخیر جوشکاری بوسیله پرتو لیزر یا جوشکاری بوسیله لیزرهای دوتایی به یک تکنیک متداول تبدیل گردیده است. مطالعات گذشته نشان می دهد استفاده از پرتوی لیزر دوتایی می تواند اصابت بر آمدگی هات را در سرعت بالا اتفاق نی افتد به تاخیر انداخته و باعث کم شدن سرعت سود کردن می شود. در طول این مطالعات یک آزمایش با جزئیات کامل برای نشان دادن مزایای لیزرهای دوتایی و درک بهتر مکانیزم برای بهبود کیفیت انجام پذیرفت. در این آزمایش از یک لیزر    کیلو وات که به دو انشعاب تقسیم شده بود بطوریکه تین دو پرتو در پشت سر هم قرار داشتند. برا ی جوشکاری استفاده شده آزمایش نشان داد که لیزرهای دو تایی بصورت فاحشی کیفیت را بهبود می بخشند. برای فولاد ها ، کیفیت سطحی با کاهش عیوبی از قبیل ، فوران حوضچه ، ترکهای داخلی و بالا رفتن چقرمگی ، کاهش ترک مزکزی بالا رفته و در آلمینیوم نیز این بهبود شامل ایجاد سطحی صاف وکاهش عیوبی از قبیل آخال ها ، شوراخهای سطحی و ترکهای زیرین می باشد. یک دوربین تحقیقاتی سرعت بالا در بالای قطعه کار که ارتفاع و اندازه توده  بخاری نشان می داد، علوم ساخت که در میانگین نوسانات فرکانس مسبت به لیزرهای تک پرتو تغییرات فاحشی انجام گرفته است. این اغییرات برای فولاد 2/1 کیلو هرتز بوده است. همانگونه که نوسانات وابسته به ناپایدار بودن سوداخ کلید است ناپایدار بودن تودة بخار نیز باعث ناپایدار بودن فرآیند جوش می شود وبه جوشی فقیر منجر می شود. در جوشکاری با دو لیزر توده بخار فقط نوسانی در فرکانس مشخص پیدا کرده اما اندازه توده بخار تغییرات کمی در حین جوشکاری دارد. فرآیند پایدار شده و به بهبود کیفیت در جوشکاری با لیزر کمک می کند.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماشین کاری سریع HSM

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:چهارشنبه 17 شهریور 1389-11:32 ق.ظ

ماشین کاری سریع HSM

عبارت ماشین کاری سریع (HSM)، عموماً به فرزکاری انگشتی با سرعت دورانی بالا و پیشروی سریع بر می گردد؛ به عنوان نمونه، پاکت تراشی در بدنه آلومینیومی هواپیماهابا نرخ براده برداری بالا. در طی 60 سال گذشته، ماشین کاری سریع در مورد گستره وسیعی از تولید قطعات فلزی و غیر فلزی با وضعیت سطحی خاص در ماشین کاری مواد با سختی 50 HRC و بالاتر اعمال گردیده است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شکل دهی انفجاری :

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:دوشنبه 15 شهریور 1389-11:30 ق.ظ

شکل دهی انفجاری :

شکل دهی انفجاری به عنوان یکی از عالی ترین روش های فلزکاری، تکامل یافته است. از شکل دهی انفجاری در صنایع هوا-فضا و هواپیماسازی استفاده می شود و بکار گیری آن در تولید اجزای مرتبط با خودرو نیز موفقیت آمیز بوده است. شکل دهی انقجاری یا HERF) High Energy Rate Forming)، برای شکل دهی گستره وسیعی از فلزات، از آلومینیوم تا آلیاژهای استحکام بالا بکار گرفته می شود. در این پروسه سنبه با یک بار انفجاری (charge) جایگزین شده است. این فرایند نام خود را از این حقیقت که انرژی آزاد شده از انفجار یک ماده انفجاری می تواند شکل مورد نظر را بوجود آورد می گیرد. بار بکار رفته بسیار کوچک است؛ با این وجود می تواند نیروهای بسیار بزرگی را بر قطعه کار وارد کند. در شکل دهی انفجاری، انرژی شیمیایی از ماده انفجاری برای ایجاد موج های شوکی از میان یک ماده واسطه (اغلب آب) مورد استفاده قرار می گیرند و سپس قطعه کار مورد نظر را در سرعت بسیار بالا شکل می دهد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ریز ساختارها (بخش دوم)

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:پنجشنبه 31 تیر 1389-12:00 ق.ظ

معرفی LIGA و فرایند های آن :


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ریز ساختارها (بخش اول)

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:چهارشنبه 30 تیر 1389-10:11 ق.ظ

Microfabrication یا  Micromanufacturing اصطلاحاتی هستند جهت توصیف تولید ساختارها و محصولات مینیاتوری در ابعاد میكرومتری. اولین بار  Micromanufacturing جهت تهیه نیمه هادی ها در مدارهای مجتمع (IC) استفاده شد. در آن موقع به آن Semiconductor Device Fabrication  گفته می شد.

امروزه در عرصه های مختلف فیزیك ، شیمی ، مواد شناسی، علوم كامپیوتر ، مهندسی فوق دقیق و طراحی تجهیزات استفاده از محصولات مینیاتوری تولیدی به روش Micromanufacturing مورد توجه و رقابت قرار گرفته است. امروزه اصلی ترین كاربردهای Micromanufacturing در تكنولوژی های لیزری ، لیتوگرافی مینیاتوری ، میكرو مكاترونیك (مكانیك+الكترونیك یا به عبارت ساده تر علوم مربوط به رباتیك) و ماشین آلات میكرونی است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سنگ زنی - انواع ماشین های سنگ زنی

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389-06:54 ق.ظ

انواع ماشین ها و دستگاههای سنگ :

ماشین سنگ تخت ( کف سائی )

ماشین سنگ محوری

ماشین سنگ سنترلس

ماشین سنگ ابزار تیزکنی

هونن

لپینگ

پرداخت نهایی ( سوپر فینیشینگ )

سنگ زنی الکترو شیمیایی


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سنگ زنی

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:یکشنبه 29 فروردین 1389-08:33 ق.ظ

مقدمه :

ماشینکاری سایشی ماشین یکی از فرآیندهای اساسی ماشینکاری است که در آن تشکیل تراشه بوسیله ی لبه های برنده ی ذرات یا دانه ی ساینده صورت می گیرد. این نوع ماشینکاری یکی از قدیمی ترین فرآیند ماشینکاری است که امروزه در سطح وسیع تری با دستگاهها و امکانات جدید به کار گرفته می شود. صاف کردن و تراش فلزات بوسیله ی سنگ سمباده از دیر زمان در صنایع فلزکاری با همان روشهای ابتدایی متداول بوده است تا آنکه در سال 1870 میلادی نخستین ماشیبن سنگ سمباده « گرد ساب » با شکلی شبیه به انواع امروزی آن ساخته شد، این شیوه ی فلز سایی که مزایای زیادی را نیز به همراه داشت در ماشین سازی و صنایع دیگر برای خودش جا باز کرد و چون ضرورت زمان هم ایجاب می کرد، انواع مختلف ماشین های ساینده در کارخانجات طراحی و ساخته شدند.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ادامه مراحل طراحی قالب تزریق

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:سه شنبه 11 اسفند 1388-10:57 ب.ظ

ادامه مراحل طراحی قالب تزریق
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طراحی قالب تزریق

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:یکشنبه 9 اسفند 1388-10:52 ب.ظ

مراحل طراحی قالب تزریق
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ادامه مقاله در مورد تکنولوژی ساخت لاستیک

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:سه شنبه 27 بهمن 1388-08:34 ب.ظ

ادامه مقاله در مورد تکنولوژی ساخت لاستیک


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3